top of page

תנאים ומדיניות

לקוחות יקרים,

 

אני מודה לכם על התענינותכם באתר ובסדנאות שלי.
אנא מכם קראו את התקנון במלואו ואשרו את תנאיו לפני שאתם מבצעים רכישת סדנא.


מטרת תקנון זה לפרט את הנהלים והמדיניות הנוגעים לרישום והשתתפות בסדנא.


הרישום וההשתתפות בסדנא מותנה באישור תקנון זה.


1.     הסדנאות נערכות בביתי אשר בקרית אונו


2.     קיום הסדנא מתנה ברישום מספר משתתפים מינימלי


3.     הרישום לסדנא הוא על בסיס כל הקודם זוכה


4.     במידה ותנאים חיצוניים אינם מאפשרים את קיום הסדנא, היא תידחה למועד אחר והודעה על כך תימסר בעל פה או בכתב באמצעי התקשורת המקובלים


5.     ההרשמה לסדנא מתבצעת רק לאחר התשלום. במידה ולא הסדרתם את התשלום מקומכם אינו מובטח.


6.     מדיניות של ביטול עסקה:

 

  • במקרה של ביטול עד שבוע לפני הסדנא יוחזר החזר כספי מלא

  • במקרה של ביטול שבעה ימים עד 48 שעות לפני הסדנא, ינתן זיכוי לסדנא עתידית

  • במקרה של 48 שעות או פחות לפני הסדנא לא ינתן החזר או זיכוי


7.     לגבי שוברי מתנה. תוקף שובר מתנה הוא ל-12 חודשים ממועד הנפקת השובר.


8.     מדיניות הביטולים חלה גם על שוברי מתנה


9.     אין אחריות לכל נזק, הפסד או חיסרון כיס הנגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו משימוש בכרטיס אשראי באתר או על שימוש ללא רשות והסכמת בעליו או על ידי קטין.


10.     בסיום השימוש ישלח ללקוח מייל עם אישור תשלום עבור הסדנא שרכש


11.     התחייבות מלאה על שמירת פרטי הלקוחות הרשומים באתר על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה


12.     תפריטי הסדנא יכולים להשתנות במעט מהמפורסם באתר בהתאם לזמינות חומרי הגלם


13.    בעצם הרישום לסדנא ואישור התקנון הנכם מצהירים כי קראתם והסכמתם לרישום בתקנון זה.

לתשומת ליבך: אני מתנצלת, אבל אין באתר סליקה של כרטיסים מסוג דיינרס

bottom of page